Az Egyesület története

A Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó Egyesület – alapszabálya alapján – 1975-ben alakult, azonban tevékenységét már lényegesen korábban, a XX. század elején megkezdte. Szervezetünk tevékenységei között – a kor kihívásainak és követelményeinek megfelelően – a tűzoltási, tűzmegelőzési, műszaki mentési és településszépítési tevékenységeken túl egyre nagyobb hangsúllyal van jelen a helyi foglalkoztatáshoz, a hátrányos helyzetű személyek képzéséhez és foglalkoztatásához kötődő feladatok ellátása.

2003. február 14-én megtartott közgyűlésünkön Egyesületünk tagsága ennek értelmében módosította alapszabályát és az Egyesület a működéséhez szorosabban kapcsolódó a „Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő- és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület” nevet vette fel. A módosítás szellemének megfelelően egyesületünk tagsága további feladatként vállalja a helyi foglalkoztatás elősegítését, szociálisan vagy bármely okból hátrányos helyzetű rétegek, így a roma származású lakosok, munkanélküli fiatalok, nők, társadalmilag is szembetűnő esélyegyenlőtlenségének csökkentését.

Egyesületünk a hagyományoknak megfelelően kiemelkedő tevékenységet folytat a térségi tűzestek megelőzésében, a keletkezett tüzek oltásában, valamint a térségben jelentkező katasztrófa elhárítási feladatok ellátásában.

Fontos szerepet vállalunk a műszaki mentési feladatok ellátása során, különös tekintettel a közlekedés biztonság és a belvíz elleni védelem terén. Téli időszakokban rendszeresen végezzük az elakadt gépjárművek mentését, ezzel segítve a tömegközlekedés, az élelmiszerellátás, a betegellátás folyamatosságát. Az Egyesület tagjainak szakmai felkészültségét a térségi és megyei önkéntes tűzoltó egyesületek versenyén elért eredmények is kifejezik. Évek óta rendszeresen veszünk részt a Szlovákiában megrendezésre kerülő Önkéntes Tűzoltó Egyesületek versenyén is. Ezeken a versenyeken az ifjúsági CTIF és a felnőtt kismotorfecskendő szerelésben szoktuk tudásunkat bemutatni.

Közterület-szépítő munkánk eredményességét mutatja, hogy községünk közterülete szinte teljes egészében parkosított, virággal beültetett, emlékműveink, középületeink felújításra kerültek. Évek óta részt veszünk a „Három Szombat”, a „Kulturált Közterülettel az Európai Unióba” valamint a „Virágos Magyarországért” közterület szépítő versenyeken. Eredményeinket jelzi, hogy a „Kulturált Közterülettel az Európai Unióba” országos pályázaton Borsodbóta község 2001-ben a II. helyezést, 2003-ban a III. helyezést szerezte meg, a „Virágos Magyarországért” versenyben való részvételünket és munkánkat 2002-ben és 2006-ban tárgyi ajándékokkal jutalmazták a szervezők.
Egyesületünk jelentős szerepet vállal a helyi kulturális rendezvények megszervezésében is. A községben történő rendezvények szervezése és biztosítása mellett maximálisan igyekszünk kihasználni az Egyesület múltjából, hagyományőrző jellegéből adódó lehetőségeket is. Minden évben részt veszünk a Bótai Falunapok megrendezésében. Nagy hangsúlyt helyezünk az utánpótlás, azaz az iskoláskorúak szakköri órákon való felkészítésére. Tanulóink tudásukról és felkészültségükről az ózdi Tűzoltóság által szervezett térségi versenyeken adnak tanúbizonyságot.
Egyesületünk felvállalta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Diák-Tűzoltó táborok szervezését, amelyben évente 35-40 gyerek vesz részt, az egész megye területéről. A táborokban a tűzoltáshoz kapcsolódó ismeretanyagokon felül évek óta környezetvédelmi és Európai Integrációs ismeretanyag közvetítését is végezzük. Célja ezeknek a táboroknak az is, hogy elsajátítsák a nemzetközi versenyeken elfogadott CTIF szerelés alapjait, amely tudást hasznosítva a megyei és országos, valamint nemzetközi versenyeken is szerepelhetnek.

A hátrányos helyzetű – elsősorban roma – népesség irányába folytatott tevékenységünket elsősorban pályázati források felhasználásával valósítottuk meg, ennek következtében községünkben az Önkormányzat mellett Egyesületünk a legnagyobb foglalkoztató. Egyesületünk felvállalta a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását is, ennek keretében a térségi Önkormányzatokkal együttműködve alkalmazza a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyeket. Rendelkezünk a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges akkreditációval.

A közös célok és a megvalósításukra tett erőfeszítések rendszeres és partneri viszonyt indukált nemcsak a települési, hanem a környéki és távolabbi roma, szociális ellátó, képző és foglalkoztató és civil szervezetekkel, intézményekkel. Közös célkitűzésünk a hátrányos helyzetű emberek képzésének és foglalkoztatásának megszervezése, tartós foglalkoztatásuk elérése. Ennek keretében több sikeres képzési és foglalkoztatási programot valósítottunk meg, amelynek elemeit honlapunkon bemutatjuk.